Meist

   Reumatoloogia Tervisespetsialistide Selts (edaspidi RTS) 

RTS tegevuse põhieesmärk on reumatoloogia valdkonna tervisespetsialistide erialase professionaalsuse tõstmine ja huvide kaitsmine ning teaduspõhise meditsiini edendamine ja rakendamine.


 Oma eesmärkide elluviimiseks Selts:

 Korraldab koolitusi, seminare ja koosolekuid;

 Levitab elanikkonna hulgas teadmisi reumaatiliste haiguste kohta ning korraldab selleks loenguid ning esinemisi massiteabevahendites, annab välja trükiseid;

Aitab organiseerida oma liikmete osavõttu kvalifikatsiooni tõstmise kursustest ja muudest koolitustest;

 Korraldab teaduslikke uuringuid;

Teeb koostööd erialaseltside ja patsiendiühendustega Eestis ja teiste maade analoogiliste organisatsioonidega;

 Arendab reumatoloogia tervisespetsialistide tööd;

 Osaleb valdkonna arengut puudutavates töögruppides.