Juhatuse liikmed

Katti Kõrve

Reumatoloogia õendusjuht

JUHATUSE ESIMEES

Julianna Datova

Reumaõde

ESIMEHE ASETÄITJA

Silvia Pütsep

Psühholoog, kogemusnõustaja, koolitaja

Liivia Leier

Tervisenõustaja toitumuse alal

Ingrid Põldema

Eesti Reumaliidu juhatuse esimees, patsiendide esindaja

Marina Filippova

Reumaõde